Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 Yhdistys on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Yhteystiedot

Jyväskylän seudun joogayhdistys ry.

Yhteyshenkilö: hallituksen puheenjohtaja

2. Käsiteltävät tiedot

Yhdistyksen jäseniltä kerättäviä tietoja ovat:

Etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Kotikunta

Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi

Yhteystiedot ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia ja ne saa pyydettäessä poistettua jäsenrekisteristä.

Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilman em. tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä tai toteuttaa tilaisuuksia, joihin osallistuvat jäsenet saavat jäsenhintaan. Liittymällä yhdistykseen jäsen hyväksyy henkilötietojensa käytön tapahtumien järjestelyissä.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä.

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Jäsenyyssuhteen hoitaminen, kuten yhteyshenkilötietojen ylläpitäminen, tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja jäsenmaksut. Käsittelemme tällöin jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella.

4. Tietojen säilytysaika

Mikäli henkilö ei ole maksanut jäsenmaksuansa kahteen vuoteen, poistamme yhteystiedot jäsenrekisteristä.

Mikäli henkilö irtisanoo jäsenyytensä, hänen yhteystietonsa poistetaan jäsenrekisteristä ensitilassa.

Henkilötietoja säilytetään kirjanpitoaianeistossa seitsemän (7) vuoden ajan.

 5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Evästeet

Seurataksemme sivuston käyttäjämääriä sekä analysoidaksemme ja kehittääksemme sivustoa käyttäjiä paremmin palvelevaksi keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän kutsumana sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätään tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustollemme, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Voit estää tai poistaa evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivustomme toiminnallisuuteen.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 A) Manuaalinen aineisto

Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

B) Automaattisen tietojärjestelmän aineisto

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisterivastaava myöntää ja valvoo käyttöoikeuksia ja antaa tunnuksia vain toiminnan kannalta niitä välttämättä tarvitseville.